“Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” ngừng như đã trở thành lời nguyền cực nhọc giải từ xưa mang đến nay. Trong lịch sử vẻ vang có biết bao anh hùng mất đi danh vọng hay thậm chí còn là cả giang sơn chỉ bởi khó qua được ải mỹ nhân xinh đẹp. Đừng như Lã bố háo sắc nhưng mà hãy học Triệu Vân đang vượt qua ải người đẹp và xứng danh điện thoại tư vấn là anh hùng.

Bạn đang xem: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Lã bố – hổ lang đội vết anh hùng

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Lã Bố nói cách khác là vị tướng kiêu dũng nhất, vũ dũng hơn cả những nhân vật Triệu Vân, quan lại Vũ, Trương Phi, hứa hẹn Chử, Mã Siêu. Lã bố đã từng 1 mình chiến đấu với lưu lại Bị, quan liêu Vũ với Trương Phi. Lã bố ra trận đầu búi tóc, đội kim quan, kế bên phủ giáp đường nghê, thắt bảo đới ti loan, mình khoác chiến bào đỏ thêu trăm hoa, quanh đó khoác áo gần kề thú diện liên hoàn, lưng đeo một bộ cung tên bạc, tay cố phương thiên hoạ kích, cưỡi ngựa Xích Thố, quả cảm vô cùng. 

Lã bố nổi danh kiêu dũng, thiện chiến, nhưng mà lại là kẻ hay trở mặt lật lọng, thấy lợi quên nghĩa. Trước bởi vàng bạc tình chức tước cơ mà giết nghĩa phụ Đinh Nguyên, qua hầu Đổng Trác; sau lại vì tranh đàn bà Điêu Thuyền cơ mà giết “nghĩa phụ” họ Đổng. Cuộc sống chinh chiến của Lã Bố có không ít thắng lợi, tuy nhiên vần thơ ca ngợi Lã Bố hero thì gần như là không có. 

Nếu trên chiến trận Lã ba uy dũng hơn người, thì trước phái nữ sắc, Lã bố lại không còn giữ được phong thái của bao gồm nhân quân tử. Hồi 8 “Tam quốc diễn nghĩa” gồm đoạn:

“Hôm sau Doãn sai fan đem ngọc minh châu, xưa nay vẫn chứa kỹ một nơi, điện thoại tư vấn thợ khéo, làm cho một cỗ mũ vàng, mật sai bạn đem biếu Lã Bố.

Bố mừng rỡ, thân mang đến nhà Doãn tạ ơn.

Doãn làm sẵn của ngon dị vật đợi ba đến. Doãn ra cửa đón chào vào hậu đường, mời ngồi lên trên.

Bố nói:

– Tôi là 1 trong những tiểu tướng ở trong phủ, tứ đồ là 1 trong vị đại thần trong triều, sao lại thừa tôn kính như vậy?

Doãn nói:

– nay thiên hạ không có bất kì ai là anh hùng, tôi chỉ thấy duy gồm tướng quân nhưng mà thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính, chưa phải là tôn kính mẫu chức của tướng tá quân nhưng mà là tôn kính mẫu tài của tướng tá quân đó.

Bố mừng lắm, Doãn khẩn khoản mời rượu, khen mang khen để mãi chiếc đức Đổng thái sư và dòng tài Lã Bố.

Bố cười cợt vang cùng uống rượu thoả thích. Bấy tiếng Doãn mới đuổi đầy tớ lùi ra, chỉ để vài bạn tỳ thiếp đứng hầu rượu. Khi cha ngà ngà say, Doãn nói truyền rằng:

– Gọi con trẻ của mình nó ra đây!

Một lát hai thị tỳ đỡ Điêu Thuyền make up thật lộng lẫy bước ra. Lã tía trông thấy lag mình, hỏi:

– tín đồ nào vậy?

Doãn nói:

– Đó là con gái nhỏ lão, tên là Điêu Thuyền. Lão nay được ơn tướng tá quân tất cả lòng hạ thay mà coi như khu vực chí thân, nên lão không đúng nó ra để kính chào tướng quân.

Liền không nên Điêu Thuyền bưng chén rượu mời.

Thuyền nâng chén rượu mời Bố. 2 bên nhìn nhau, đầu mày cuối mắt…

Vương Doãn mang tảng say, nói:

– bé cố mời tướng tá quân uống vài bát con nhé! anh chị ta phần đông trông dựa vào tướng quân đấy.

Bố mời Thuyền ngồi. Thuyền giả biện pháp thẹn thùng, muốn lui vào, Doãn nói:

– tướng mạo quân là chúng ta chí thân cùng với ta, bé cứ ngồi chớ ngại.

Thuyền khép nép, ngồi kề bên Doãn.

Lã bố nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài ba chén.

*

Doãn bắt đầu trỏ tay vào Thuyền cơ mà bảo Lã tía rằng:

– Lão vẫn có ý mang lại nó hầu hạ tướng quân làm tỳ thiếp, không biết tướng quân bao gồm bụng hạ thế thương mang lại không?

Bố nghe nói rối rít đứng dậy, ra bên ngoài chiếu, tạ nhưng nói rằng:

– nếu như được như thế, tôi xin một đời làm cho khuyển mã để báo bổ ơn sâu.

Doãn nói:

– ni mai xin chọn ngày lành tháng tốt, chuyển nó đến phủ tướng quân.

Xem thêm: Phân Biệt Few Và A Few Và Few, A Little Và Little, Phân Biệt Little, A Little, Few Và A Few

Lã cha mừng hớn hở, đưa mắt nhìn Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cũng liếc mắt chuyển tình đáp lại”.

Trong cảnh này, quan bốn đồ vương Doãn gọi Lã ba là “anh hùng” chẳng qua là lời phỉnh phờ tâng bốc nhưng thôi, còn cái thể hiện thái độ “đầu mi cuối mắt”, “nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt” của Lã ba đã lộ rõ tà trọng điểm của kẻ phàm phu tục tử rồi.

Quả nhiên sau này, Lã bố căm hận với giết chết Đổng Trác, kế bên thì nói là vì mong muốn làm tôi trung của nhà Hán, nhưng mà trong thì rõ là để giật lại Điêu Thuyền. Suốt cuộc đời của Lã Bố, chỉ thấy y vày danh bởi vì lợi, bởi sắc tình mà thay đổi lập trường xoành xoạch. Fan quân tử hero có ai như thế!

Triệu Tử Long – vị nhân vật đúng nghĩa

“Hổ uy tướng mạo quân” Triệu Tử Long thì khác. Vào “Tam quốc diễn nghĩa”, ông không còn lần này cho tới lần khác được ca ngợi là anh hùng, khi thì sinh sống Đương Dương “cứu chúa xông trăm trận”, lúc thì “Bốn tướng mạo một tay khua không bẩn nhẵn” ở tuổi bảy mươi. Xét về vũ dũng, Tử Long không hơn được Lã Phụng Tiên, tuy nhiên ông lại là người có trung bao gồm nghĩa, trước mê hoặc của nữ giới sắc vẫn giữ trọng điểm đoan chính, quang minh lỗi lạc.

Hồi 52 “Tam quốc diễn nghĩa”, làm việc trận Quế Dương, Triệu Vân chỉ với 3000 quân đã đánh bại Trần Ứng. Thái thú Triệu Phạm với ấn tín cùng dẫn vài ba mươi thương hiệu kỵ đến tận trại Triệu Vân xin hàng. “Vân ra trại tiếp vào, mở tiệc thết đãi, tiếp nhận ấn tín. Rượu được vài ba tuần, Phạm nói:

– tướng mạo quân bọn họ Triệu, tôi cũng bọn họ Triệu, năm trăm năm ngoái đây dễ dàng thường là 1 nhà với nhau. Tướng mạo quân quê ngơi nghỉ Chân Định, tôi cũng quê ngơi nghỉ Chân Định, lại cùng làng. Nếu tướng quân không chê, mang đến tôi được kết làm cho anh em, thực là vạn hạnh.

Vân mừng lắm, thuộc hỏi tuổi nhau. Vân đẻ trước Phạm bốn tháng. Phạm nhấn Vân làm cho anh. Hai fan cùng làng, cùng tuổi, lại thuộc họ, mười phần tương đắc cùng nhau cả mười. Mãi đến chiều bắt đầu tan tiệc, Phạm từ bỏ giã về bên thành.

Hôm sau, Phạm mời Vân vào thành lặng dân. Vân dặn quân sĩ cứ ở ngoại trừ trại, chỉ đem năm chục quân nhân kỵ mã vào thành. Dân cư đốt mùi hương bày đồ gia dụng bái vọng đứng đặc dọc con đường nghênh tiếp. Vân phủ dụ đâu đấy, Phạm mời Vân vào dinh nạp năng lượng tiệc. Lúc rượu đang ngà ngà say. Phạm lại mời Vân vào nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ sẽ say, Phạm bỗng nhiên gọi một người bọn bà ra nâng bát mời Triệu Vân. Vân trông thấy bạn ấy ăn mặc đồ trắng, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mới hỏi Phạm:

– fan này là ai?

Phạm thưa:

– Đó là Phàn thị, chị dâu tôi.

Tử Long nhẹ sắc khía cạnh lại, tỏ vẻ kính trọng. Phàn thị chuốc rượu xong, Phạm mời ngồi xuống. Vân cảm tạ. Phàn thị lui vào trong nhà trong.

Vân bảo Phạm rằng:

– hiền khô đệ sao dám phiền cho lệnh tẩu mời rượu vậy?

Phạm cười, đáp:

– Cũng vì gồm chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi vẫn quá cố cách đó ba năm, chị tôi sinh sống goá một mình, không trót đời được. Tôi sẽ khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói: “Hễ được tín đồ nào đầy đủ ba điều kiện thì mới lấy: một là văn võ kiêm toàn, giờ đồn mọi cả thiên hạ; nhì là tướng mạo con đường vệ, uy nghi không giống người; ba là phải cùng một bọn họ với anh tôi!”. Anh thử suy nghĩ xem thiên hạ bao gồm mấy tín đồ lại hợp được cả ba đk ấy không? nắm mà tôn huynh mặt đường đường bậc anh hào, giờ đồng hồ vang bốn bể, lại đồng bọn họ với anh tôi, thật phù hợp với lời cầu của chị tôi lắm. Nếu như không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng mạo quân mang đến được nâng khăn sửa túi, để kết thân trường thọ với nhau, tướng tá quân nghĩ về sao?

Vân nghe nói, nổi giận, đứng dậy thét lớn:

– Ta cùng với ngươi sẽ kết có tác dụng anh em, thì chị dâu ngươi cũng như chị dâu ta, lẽ đâu làm việc loạn luân như thế!”.

Về sau, khi Khổng Minh biết chuyện bảo Tử Long rằng:

“ Đó là việc tốt lành, tướng mạo quân sao dại thế?

Vân thưa:

– Triệu Phạm đã cùng rất tôi kết nghĩa anh em, nếu đem chị dâu hắn, thì mồm đời chê cười là một. Bạn goá chồng bước đi cách nữa là thất tiết, là hai. Triệu Phạm bắt đầu hàng, chưa biết bụng dạ rứa nào là ba, Chúa công mới dẹp lặng được Giang Hán, ngủ còn không yên, Vân tôi đâu dám bởi vì một người lũ bà nhưng bỏ câu hỏi lớn của chúa công?”.

Nếu Triệu Vân cũng giống như Lã Bố, thì có lẽ đã nhận ngay chẳng nghĩ, nắm rồi chưa chắc chắn chừng mắc mưu Triệu Phạm, thành Quế Dương cũng tuột khỏi tay.

Sau lúc Triệu Vân qua đời, Đại tướng tá quân Khương Duy bàn rằng:

“Triệu Vân trước theo tiên vương (Lưu Bị), trải các lao khó, bổ sung thiên hạ, tuân hành phép tắc, công huân đáng ghi vào sách sử. Trận chiến Đương Dương, nghĩa như tiến thưởng đá, tận trung với chúa, vua tưởng nhớ ban thưởng, lễ nghĩa đầy đủ đầy cho kẻ bạn bè tôi đã quên cả thân mình. Chết vẫn biết rằng, thân danh chẳng nát; sinh sống cảm ân đức, danh chẳng phai mờ. Cung kính theo khuôn phép nhưng mà xét thụy, nhu thuận nhân từ ấy là Thuận, thao tác làm việc thuận ngôi thứ, chế ngự được tai hoạ, ấy là Bình, ứng theo phép đặt mang đến thuỵ là Thuận Bình hầu”.

Vượt qua chữ sắc bắt đầu đáng phương diện anh hùng

Người xưa nói, “Tửu là xuyên ngôi trường dược, dung nhan là dao cạo xương”. Bên trên đầu chữ sắc đẹp (色), vốn đã đựng đao (刀). đông đảo đấng con trai không nề chi đao tìm trên chiến trường, dẫu vậy lại quỵ té trước đao kiếm của sắc đẹp dục, thì chung cục vẫn là 1 bại tướng nhưng thôi. 

Không rượu cồn lòng trước cô gái sắc, sống đây không tồn tại ý rằng không bảo vệ phụ nữ, không thương mến vợ con, mà muốn nói rằng đấng trượng phu sống đời không thể bởi sắc nhưng mà quên nghĩa, vị ham dục nhưng làm chuyện bại hoại nhân luân. Vào “Tam quốc diễn nghĩa” có khá nhiều khách má đào hào kiệt, phận nhi người vợ nhưng vẫn được ngợi ca vì chưng khí tiết lẫm liệt trung trinh. Vậy đủ thấy nhì chữ “anh hùng” đâu chỉ giành riêng cho nam giới, ai bao gồm nghĩa khí, ai bởi vì nghĩa quên mình đa số đáng gọi là “anh hùng” vậy.

Cổ nhân có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Trong vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu). Trường hợp một người không thể buông vứt lòng dâm, ắt sẽ rơi vào tình thế đường ác. Thời hiện tại đại, lại có người lại hồ đồ cho rằng ham luyến đàn bà sắc là biểu hiện của “nam tính”, dâm dục là “bản lĩnh bọn ông”, không còn kể gì cho lễ nghĩa.

Đấy chẳng bắt buộc là trắng black lẫn lộn, coi chiếc xấu thành cái xuất sắc sao? Ôn vắt tri tân, các đấng nam nhi hãy noi gương Triệu Tử Long, chớ chuốc vết nhơ ngàn đời như Lã Bố.