Công thức 1: (Dành mang lại gửi tiền một lần) gửi vào ngân hàng số tiền là a đồng, với lãi suất hàng mon là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi T sau n mon ?Công thức 2: (Dành cho gửi tiền hàng tháng) Một người, các tháng gửi vào ngân hàng số chi phí là a (đồng). Biết lãi vay hàng mon là r%. Hỏi sau n tháng, bạn ấy có bao nhiêu tiền ?Công thức 3: dành cho bài toán trả góp: call số chi phí vay là N, lãi suất là x, n là số tháng phải trả, A là số tiền đề nghị trả vào mỗi tháng để sau n tháng là


Công thức 1: (Dành mang lại gửi tiền một lần) gửi vào ngân hàng số tiền là a đồng, với lãi suất các tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi T sau n tháng ?Công thức 2: (Dành đến gửi tiền sản phẩm tháng) Một người, các tháng gửi vào ngân hàng số tiền là a (đồng). Biết lãi suất hàng mon là r%. Hỏi sau n tháng, người ấy có bao nhiêu tiền ?Công thức 3: dành cho bài toán trả góp: call số chi phí vay là N, lãi suất vay là x, n là số tháng yêu cầu trả, A là số tiền nên trả vào hàng tháng để sau n tháng là không còn nợ.

Bạn đang xem: Bài toán lãi suất ngân hàng

Công thức 4: Rút sổ tiết kiệm chi phí theo định kỳ:Thực ra vấn đề này giống bài bác 3, nhưng mà mình lại hiểu là ngân hàng nợ chi phí của người cho vay. Trái lại đối với vay trả góp.Công thức 5: giữ hộ tiền theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, một năm …

Ví dụ 5a. Một bạn gửi tiết kiệm chi phí 100.000.000 đồng (tiền Việt Nam) vào một ngân mặt hàng theo mữc kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0/65% một tháng. A) Hỏi sau 10 năm , bạn đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi ngân hàng.Biết rằng fan đó không rút lãi ở toàn bộ các chu trình trước đó.b) nếu so cùng với số chi phí trên, tín đồ đó gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí theo nút kỳ hạn 3 mon với lãi xuất 0.63% một mon thì sau 10 năm đang nhận được từng nào tiền cả vốn lẫn lãi làm việc ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở toàn bộ các chu kỳ trước đó.

Xem thêm:

*

*

*

*

*

*

*

A. M= 0,09 % mon B. M=0,08%/tháng C. M=0,07% /tháng D. 0,1%/tháng

Câu 5. Cô Lan đã có tác dụng hợp đồng vay vốn ngân hàng với ngân hàng với số tiền là m triệu đ với lãi xuất 12%/năm. Cô Lan mong mỏi hoàn nợ lại cho bank theo giải pháp sau đúng một tháng kể từ ngày Cô Lan vay vốn, Cô Lan ban đầu hoàn nợ, nhị lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau một tháng, số tiền trả nợ từng tháng là giống hệt và giải pháp nhau 3 tháng kể từ ngày Cô Lan bắt đầu kí phù hợp đồng vay mượn vốn, số tiền mỗi lần Cô Lan bắt buộc trả cho ngân hàng là 34 triệu đồng, biết rằng lãi xuất ngân hàng không biến đổi trong thời gian Cô Lan trả nợ, vậy giá trị của m ngay gần đúng với cái giá trị nào tiếp sau đây nhất?


A. M = 100 triệu vnd B. M = 90 triệu đồng C. M = 80 triệu đ D. M = 110 triệu vnd

Câu 6. Cô Lan đang lập quỹ cho phần thưởng đó bằng cách gửi tiết kiệm chi phí vào ngân hàng một số tiền “kha khá” mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm của chính mình với lãi xuất x%/tháng để có quỹ ngày tổng kết trao học tập bổng vinh danh các học sinh trên QSTUDY.VN đã có thành tích học tập tốt, trong 9 tháng thao tác với học viên trên website trong thời gian 2017 thì hàng tháng Cô Lan gởi vào tài khoản tiết kiệm của chính bản thân mình 6 triệu vnd và số tiền ngày đem quỹ là 60 triệu, (biết rằng số tiền được gửi thời hạn và đều đặn vào đầu mỗi tháng). Vậy hỏi lãi xuất bank phải chi trả mang đến Cô Lan gần với giá trị nào tiếp sau đây nhất?

A. X%/tháng = 2,1%/tháng B. X%/tháng= 1,7%/tháng

C. X%/tháng = 2,3%/tháng D. X%/tháng=1,9%/tháng

Câu 7. Thầy quang đãng đã làm cho hợp đồng vay vốn với bank với số chi phí 100 triệu vnd với lãi xuất 1%/tháng với thầy quang chọn bề ngoài thanh toán cho bank là sau 24 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng tiền lãi tháng trước không cộng dồn làm cho vốn tăng lãi tháng sau). Vậy khi dứt hợp đồng, thầy Quang đề xuất chi trả cho ngân hàng với số tiền là bao nhiêu?


A. 122 triệu đồng B. 123 triệu vnd C. 124 triệu đồng D. 125 triệu đ

Câu 8. Thầy Nguyễn Anh Phong đã có tác dụng hợp đồng vay vốn ngân hàng với ngân hàng với số chi phí m triệu đ với lãi xuất 12%/năm cùng . Thầy Nguyễn Anh Phong chọn hiệ tượng thanh toán cho bank là sau 12 tháng tính từ lúc ngày cam kết hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng chi phí lãi mon trước không cộng dồn làm vốn đẻ lãi tháng sau). Khi hoàn thành hợp đồng, Thầy Nguyễn Anh Phong đã bắt buộc chi trả cho bank với số tiền là 280 triệu đồng. Vậy hỏi số tiền cơ mà thầy Phong đã ký hợp đồng mượn ngân hàng là bao nhiêu?

A. 270 triệu đ B. 260 triệu đ C. 250 triệu đ D. 240 triệu đồng

Câu 9. Để tiếp bước ước mơ cho trường của Linh, tía Linh sẽ vay vốn cung ứng gói vay vốn giành cho sinh viên của ngân hàng, cùng với số tiền vay là tối đa 8 triệu đồng/năm, cùng trong 4 năm đại học đó năm nào ba Linh cũng vay mượn tối đa phần tiền được phép vay, biết rằng thời gian chấm dứt hợp đồng là 7 năm kể từ ngày vay vốn, và đk lãi xuất trog thời hạn còn hợp giá trị hợp đồng thì số tiền lãi tháng trước khóa huấn luyện Luyện thi trắc nghiệm môn Toán 2017–Thầy Mẫn Ngọc quang 165 không cùng dồn có tác dụng vốn tăng lãi tháng sau. Sau 6 năm kể từ ngày vay vốn lần sản phẩm nhất, Linh đã hoàn tiền và lãi lại cho ngân hàng với số chi phí là 33,0368 triệu đồng. Vậy hỏi lãi xuất nhưng ngân hàng giành cho gói vay vốn ngân hàng đó là bao nhiêu %/năm?


A. 0,7 %/năm B. 0,74%/năm C. 0,76%/năm D. 0,72%/năm

Câu 10. Thầy Phong vay lâu năm hạn ngân hàng với số chi phí 600 triệu đồng, cùng với lãi xuất 10% /năm và điều kiện kèm theo với phù hợp đồng thân Thầy Phong và ngân hàng là lãi xuất cộng dồn mặt hàng năm, (tiền lãi năm kia cộng đồn có tác dụng vốn sinh lãi mang đến năm sau). Vậy hỏi sau sau hai năm số tiền Thầy Phong đề xuất trả mang đến hàng là từng nào để ngừng hợp đồng vay vốn?

A. 726 triệu đồng B. 716 triệu vnd C. 736 triệu vnd D. 706 triệu đ

Câu 11: Để đủ tiền đầu tư chi tiêu dự án mở rau sạch của chính mình theo technology mới, Ông Minh đã có tác dụng hợp đồng xin vay vốn của bank với số tiền là 800 triệu đồng, cùng với lãi xuất là x%/năm đk kèm theo của thích hợp đồng là số chi phí lãi mon trước sẽ tiến hành tính làm vốn để sinh lãi mang đến tháng sau, sau hai năm thành công với đự án rau sạch của chính mình Ông Minh đã giao dịch thanh toán hợp đồng với ngân hàng vơi số chi phí là 1058 triệu đồng. Vậy hỏi lãi xuất nhưng mà trong hợp đồng thân ông Minh với ngân hàng, là bao nhiêu?

A. 12% /năm B. 13% /năm C. 14% /năm D. 15% /năm


Câu 12: Thầy Phong đã làm hợp đồng vay vốn ngân hàng với ngân hàng với số tiền m triệu vnd với lãi xuất 12%/năm cùng Thầy Phong chọn vẻ ngoài thanh toán cho bank là sau 24 tháng tính từ lúc ngày ký kết hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng tiền lãi mon trước được cộng dồn làm vốn sinh lời tháng sau). Khi hoàn thành hợp đồng thầy Phong đã cần chi trả cho ngân hàng với số tiền là 188,16 triệu đồng. Vậy hỏi số tiền mà thầy Phong đã ký kết hợp đồng mượn ngân hàng là bao nhiêu?

A. 150 triệu vnd B. 140 triệu đ C. 160 triệu vnd D. 170 triệu vnd

Câu 13: Thầy Phong lập quỹ cho phần thưởng. Để ngày tổng kết trao học tập bổng vinh danh các học sinh trên QSTUDY.VN đã có thành tích học tập tốt đó bằng phương pháp gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào ngân hàng một số tiền “kha khá“ vào thông tin tài khoản tiết kiệm của bản thân là 500 triệu cùng với lãi xuất 10%/năm. Thầy Phong chọn cách tiến hành rút lãi xuất 1 lần sau 5 năm. Số chi phí lãi chiếm được sau 5 năm chính là m triệu đồng.

A. M = 300 triệu vnd B. M = 305 triệu vnd C. M = 310 triệu vnd C. M = 315 triệu đ

Câu 14. Công ty lớn thầy Quang quăng quật vốn chi tiêu gửi tiết kiệm bank A, vốn đầu tư ban sơ 145 triệu, thời hạn thu hồi vốn 7 năm, lãi suất hai năm đầu 10%/năm, lãi suất vay 3 năm sau: 12%/năm, lãi suất hai năm cuối 11%/năm. Số chi phí thu được có cả nơi bắt đầu và lãi sau 7 năm đầu tư chi tiêu là m triệu đồng, giá trị nào ngay gần đúng với giá trị của m nhất?


A. 300 triệu đ B. 305 triệu đ C. 310 triệu vnd D. 295 triệu đ

Câu 15. Vào trong ngày 1/1, cô Linh download một nơi ở làm công sở giá sở hữu 200 triệu vnd với sự thoả thuận giao dịch như sau: Trả ngay 10% số tiền. Số còn lại mua trả góp hàng năm đều nhau trong 5 năm tuy nhiên phải chịu lãi suất 6%/năm của số nợ 166 sót lại (theo thủ tục lãi kép). Thời gian tính trả lãi thường niên là thời điểm cuối năm (31/12). Số tiền phải trả hàng năm là m triệu đồng để lần sau cuối là vừa không còn nợ? Vậy quý hiếm của m ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây:

A. 42,730 triệu đồng B. 42,630 triệu vnd C. 42,720 triệu đ C. 42,620 triệu đồng

Câu 16. Vào ngày 1/1, cô Linh thiết lập một nơi ở làm văn phòng mang đến riêng bản thân giá sở hữu m triệu vnd với sự thoả thuận thanh toán như sau: Trả ngay 10% số tiền. Số còn lại trả dần dần hàng năm cân nhau trong 5 năm song phải chịu lãi suất vay 6%/năm của số nợ còn sót lại (theo cách tiến hành lãi kép). Thời điểm tính trả lãi thường niên là cuối năm (31/12). Số tiền cần trả thường niên là 42,731 triệu đ để lần sau cuối là vừa hết nợ? Vậy quý giá của m ngay gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây:


A. 190 triệu đồng B. 180 triệu đ C. 200 triệu vnd C. 210 triệu đồng

Câu 17. Cô Linh vay tiền của bank với số tiền là 500 triệu vnd và thời hạn sống của vừa lòng đồng là 6 năm. Để xong xuôi hợp đồng Cô Linh và bank thỏa thuận đưa ra trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu cô Linh trả vốn dứt cho bank thì lãi xuất được xem theo lãi đối kháng 12%/năm, nếu như qua thời hạn đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định nút tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm cho vốn tiếp tục sinh lãi đến tháng sau) với lãi xuất hôm nay là 10%/năm, sau đúng 6 năm vừa lòng đồng Cô Linh đã trả cho ngân hàng với số tiền là m triệu đồng, vậy cực hiếm gần đúng nhất của m là?

A. 900 triệu đồng B. 910 triệu đ C. 905 triệu vnd D. 915 triệu đ

Câu 18. Bà Linh vay chi phí của bank với số tiền là 400 triệu đồng và thời gian sống của thích hợp đồng là 5 năm. Để ngừng hợp đồng Bà Linh và ngân hàng thỏa thuận đưa ra trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu Bà Linh trả vốn xong cho ngân hàng thì lãi xuất được tính theo lãi đối chọi 12%/năm. Trường hợp qua thời hạn đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định mức tính theo lãi kép (lãi của mon trước được định có tác dụng vốn thường xuyên sinh lãi mang lại tháng sau) cùng với lãi xuất từ bây giờ là r%, sau đúng 5 năm vừa lòng đồng Bà Linh đang trả cho ngân hàng với số tiền là 634,52 triệu đồng, vậy cực hiếm gần đúng độc nhất vô nhị của r% là?


A. 12%/năm B. 10%/năm C. 8%/năm D. 6%/năm

Câu 19. Bà Linh vay tiền của bank với số chi phí là m triệu vnd và thời gian sống của đúng theo đồng là 5 năm. Để xong hợp đồng Bà Linh và ngân hàng thỏa thuận chi trả như sau. Nếu trong tầm 3 năm đầu Bà Linh hoàn vốn ngừng cho ngân hàng thì lãi xuất được xem theo lãi đối chọi 12%/năm. Giả dụ qua thời gian đó cả vốn lẫn lãi thời hạn đầu được định mức tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm cho vốn tiếp tục sinh lãi đến tháng sau) cùng với lãi xuất hôm nay là 8%, sau đúng 5 năm hòa hợp đồng Bà Linh sẽ trả cho bank với số chi phí là 317,26 triệu đồng. Vậy quý giá gần đúng độc nhất của m là?

A. 200 triệu đồng B. 240 triệu đ C. 180 triệu vnd D. 220 triệu vnd

 Câu 20. Thầy Mẫn Ngọc quang vay tiền của ngân hàng với số chi phí là 280 triệu vnd và thời gian sống của đúng theo đồng là 5 năm. Để xong xuôi hợp đồng thầy quang và ngân hàng thỏa thuận bỏ ra trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu thầy Quang hoàn vốn xong cho ngân hàng thì lãi xuất được tính theo lãi đối kháng r%/năm. Ví như qua thời gian đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định nấc tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm cho vốn liên tiếp sinh lãi mang đến tháng sau) cùng với lãi xuất hôm nay là 8%. Sau đúng 5 năm hợp đồng, thầy Quang đã trả cho ngân hàng với số chi phí là 385,35 triệu đồng, vậy quý hiếm gần đúng độc nhất vô nhị của r%/năm là?


A. 6%/năm B. 8%/năm C. 10%/năm D. 12%/năm

 Câu 21: các bạn Hùng trúng tuyển chọn vào ngôi trường Đại học Ngoại Thương tuy nhiên vì do không đầy đủ tiền nộp chi phí khóa học nên Hùng ra quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm 4 000 000 đồng nhằm nộp ngân sách học phí với lãi vay 3% / năm. Sau khi xuất sắc nghiệp Đại học chúng ta Hùng phải trả góp hàng mon cho bank số chi phí t ( không đổi ) cũng với lãi suất vay 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Tính số tiền (t) các tháng mà chúng ta Hùng buộc phải trả cho bank ( làm cho tròn đến tác dụng hàng đơn vị ).

A. 309718,166 đồng B. 312518,166 đồng C. 398402,12đồng D. 309604,14 đồng

Câu 22:Một số ngân hàng lớn trên toàn nước vừa qua đã biến hóa liên tục lãi suất tiền giữ hộ tiết kiệm. Bác Minh giữ hộ số tiền huyết kiệm lúc đầu là 10 triệu đ với lãi vay 0,8% / tháng. Gần đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,2% / tháng , trong nửa năm tiếp theo và chưng Minh đã liên tiếp gửi; sau nửa năm kia lãi suất sụt giảm còn 0,9% / tháng, bác bỏ Minh liên tiếp gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bác bỏ Minh được cả vốn lẫn lãi là 11279163,75 đồng ( không làm tròn ). Hỏi bác Minh sẽ gửi tiết kiệm ngân sách trong bao nhiêu tháng. A.10 tháng B.9 mon C. 11 mon D. 12 mon


Câu 23 : cầu thủ Ronaldo của Real Marid gởi vào ngân hàng số chi phí là 200 000 000 USD lãi suất 0,5% / tháng

a/Sau 6 năm số tiền mong thủ Ronaldo cả nơi bắt đầu lẫn lãi là bao nhiêu?

b/Giả sư mỗi tháng cầu thủ Ronaldo rút ra một vài tiền giống hệt vào ngày bank tính chi phí lãi,thì hàng tháng người kia rút ra từng nào tiền(làm tròn đến 100 đồng )để đúng 5 năm số tiền vừa hết?

A) 3866560 B) 1866560 C) 2866560 D) 866560

Câu 24 : : Anh A mua nhà ở trị giá ba trăm triệu đồng theo thủ tục trả góp.

 a/ trường hợp cuối mỗi tháng bước đầu từ tháng đầu tiên anh A trả 5500000 và chịu đựng lãi số tiền không trả là 0,5%/tháng thì sau bao thọ anh trả không còn số tiền trên?

A)64 B)54 C)74 D)44

b/ nếu anh A mong muốn trả không còn nợ vào 5 năm và nên trả lãi với mức 6%/năm thì hàng tháng anh đề xuất trả từng nào tiền? (làm tròn cho nghìn đồng)

A) 4935000 B) 5935000 C) 3935000 D) 6935000 Câu 25. (HSG lạng sơn năm 2012-2013) Theo dự báo với khoảng tiêu thụ dầu không đổi như hiện giờ thì trữ lượng dầu của nước A vẫn hết sau 100 năm nữa. Mà lại do nhu cầu thực tế, nút tiêu thụ tăng thêm 4% mỗi năm. Hỏi sau bao nhiêu năm số dầu dự trữ của nước A sẽ hết.


A.41 B.42 C.43 D.44

Câu 26 : lãi vay của tiền gửi tiết kiệm chi phí của một số trong những ngân hàng thời gian vừa qua thường xuyên thay đổi. Chúng ta Châu gởi số tiền thuở đầu là 5 triệu đ với lãi vay 0,7% tháng gần đầy một năm, thì lãi suất tăng thêm 1,15% mon trong nửa năm tiếp sau và các bạn Châu liên tiếp gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm sút còn 0,9% tháng, các bạn Châu liên tục gửi thêm một vài tháng tròn nữa, lúc rút tiền các bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa làm cho tròn). Hỏi bạn Châu sẽ gửi tiền tiết kiệm trong từng nào tháng ? Nêu sơ lược quá trình bấm phím trên máy vi tính để giải.

A. 13 B.14 C.15 D.16

Câu 27 : (HSG Năm 2004-2005- Hải Dương) Một tín đồ gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng trong thời gian 10 năm với lãi suất vay 5% một năm. Hỏi rằng người đó cảm nhận số tiền nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu nếu bank trả lãi vay 12 5 % một tháng.

A. Nhiều hơn thế 1811486,1 đồng B. Ít hơn 1811486,1 đồng C. đều nhau D. Ít hơn 1911486,1 đồng

Câu 28 : Anh Phong vay vốn ở một ngân hàng với khoản đầu tư là 50 triệu đồng, thời hạn 48 tháng, lãi vay 1,15% bên trên tháng, tính theo dư nợ, trả vào ngày qui định. Hỏi hàng tháng, Anh Phong đề nghị đều đặn trả vào ngân hàng một khoản tiền cả gốc lẫn lãi là từng nào để mang đến tháng máy 48 thì Anh Phong trả hết cả cội lẫn lãi mang lại ngân hàng?


A.1.161.312,807 B.1.261.312,807 C.1.361.312,807 D.1.461.312,807

Câu 29 :Anh Phong gửi 20 triệu đồng vào ngân hàng với lãi vay 0,5%/tháng . Hỏi sau 3 năm thì được cả vốn lẫn lãi là từng nào ? A.21,93 triệu B. 22,93 triệu C.23,93 triệu D.24,93 triệu 

Câu 30 :Chị Linh gởi vào bank số tiền 1 000 000đ theo thủ tục tính lãi kép (hàng tháng tiền lãi được cùng vào vốn để đưa lãi cho tháng sau). Biết lãi suất bank là 0, 55%. Tính số tiền lãi Chị Linh dành được sau 12 tháng. (đồng)

A. 68011 B. 68022 C. 68033 D. 68044

Câu 31 :Chị Linh giữ hộ tiền vào bank số chi phí gốc thuở đầu là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) theo kì hạn 3 tháng với mức lãi suất vay là 0,6% một tháng. Hỏi sau hai năm gửi chi phí thì Chị Linh dành được số tiền là bao nhiêu bao gồm cả gốc lẫn lãi (làm tròn đến đơn vị chức năng đồng).

Câu 32 :Thầy Quang giữ hộ vào ngân hàng một vài tiền là a Đô la với lãi vay kép là m%. Biết rằng tín đồ đó không rút chi phí lãi ra. Hỏi sau n mon Thầy Quang dìm được bao nhiêu tiền cả cội và lãi. Áp dụng bởi số: a = 10.000 usd , m = 0,8%, n = 24


A. 12 105 B. 12 106 C. 12 107 D. 12 108.

Câu 33 : Cô Ngọc Anh gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng (tiền Việt Nam) vào trong 1 ngân mặt hàng theo mức kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,65% một tháng.

a)Hỏi sau 10 năm, Cô Ngọc Anh dìm được bao nhiêu tiền (cả vốn và lãi) sống ngân hàng. Hiểu được Cô Ngọc Anh ko rút lãi ở toàn bộ các thời hạn trước đó.

A.214936885,3 B.214936895,3 C.214936805,3 D.214936815,3

b)Nếu với số chi phí trên, Cô Ngọc Anh gửi tiết kiệm theo nấc kỳ hạn 3 tháng với lãi vay 0,63% một mon thì sau 10 năm đang nhận được bao nhiêu tiền (cả vốn cùng lãi) sinh sống ngân hàng. Biết rằng Cô Ngọc Anh ko rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.(Kết quả đem theo các chữ số trên máy khi tính toán)

A.211476582,9 B.211476682,9 C.211476782,9 D.211476882,9

Câu 34 :Sau 3 năm, Cô Ngọc Anh ra bank nhận lại số chi phí cả vốn lẫn lãi là 37337889,31 đồng. Biết rằng Cô Ngọc Anh nhờ cất hộ mức kỳ hạn 3 tháng theo lãi kép, với lãi vay 1,78% một tháng. Hỏi số chi phí Cô Ngọc Anh vẫn gửi vào ngân hàng lúc đầu là bao nhiêu?

A.18 000 000 B. 19 000 000 C. đôi mươi 000 000 D.21 000 000


Câu 35 : Thầy quang quẻ gửi tiết kiệm ngân sách 1000 usd trong 10 năm với lãi suất vay 5% một năm. Hỏi Thầy Quang cảm nhận số tiền nhiều hơn hay thấp hơn nếu bank trả lãi 5 12 % một tháng

 A)Theo thánh nhiều hơn thế 18,12 B)Theo năm nhiều hơn 18.12

C)Theo thánh nhiều hơn 19.12 D)Theo năm nhiều hơn thế nữa 19.12

Câu 36 :Thầy Quang dự đoán cho vấn đề học tập của nhỏ trong tương lai bằng cách gửi tiền bảo đảm cho bé từ lúc nhỏ tròn 6 tuổi, mỗi tháng Thầy Quang đông đảo đặn nhờ cất hộ vào cho nhỏ 300 000 đồng với lãi suất vay 0,52% một tháng. Trong quá trình đó Thầy Quang không rút chi phí ra. Đến khi nhỏ tròn 18 tuổi số tiền này sẽ dùng cho việc học nghề và làm vốn mang lại con. Hỏi khi ấy số tiền Thầy Quang đúc rút là bao nhiêu

A. 64 392 497 B. 65 392 497 C. 66 392 497 D. 67 392 497

Với lãi suất vay và giải pháp gửi như vậy, đến khi nhỏ tròn 18 tuổi, muốn số tiền rút ra không bên dưới 100 000 000 đồng thì mỗi tháng Thầy Quang bắt buộc gửi vào cùng một vài tiền là bao nhiêu?(làm tròn cho hàng đối chọi vị).

A. 465891 B.46 5892 C.465893 D.465894

Câu 37 :Cô Ngọc Anh thực hiện Máy vi tính có mức giá trị lúc đầu là 12.000.000 đồng. Sau mỗi năm giá chỉ trị của máy vi tính giảm 20% so với năm ngoái đó.Tính giá bán trị của máy vi tính sau 5 năm.


A. 3 932 160 B. 3 942 160 C. 3 952 160 D. 3 962 160

Câu 38 :Thầy Quang hàng tháng gửi vào ngân hàng một số trong những tiền là a đồng với lãi suất là r% một tháng. Biết rằng bạn đó không rút chi phí lãi ra. Hỏi vào cuối tháng thứ n thì thầy Quang thừa nhận được bao nhiêu tiền cả cội và lãi. Áp dụng bởi số: a = 1 000 Đô la, r = 0,5%, n = 10.

A. 1051,140 B,1052,140 C.1053,140 D.1054,140

Câu 39 :Cô Ngọc Anh hàng tháng gửi vào ngân hàng một vài tiền là 5.000 đô la với lãi vay là 0,3% tháng. Hỏi sau 1 năm Cô Ngọc Anh dìm được từng nào tiền cả nơi bắt đầu lẫn lãi ?

A. 5180 B. 5181 C. 5182 D. 5183

Câu 40 : Cô Ngọc Anh mong mỏi rằng sau 8 tháng gồm 50000 đô để xây nhà. Hỏi rằng Cô Ngọc Anh đề xuất gửi vào ngân hàng mỗi tháng một số trong những tiền (như nhau) bao nhiêu? biết lãi xuất là 0,25% 1 tháng?

A. 6180,067 B.6280,067 C.6380,067 D.6480,067

ĐÁP ÁN

Câu 1: lựa chọn A Áp dụng cách làm tính lãi xuất trả trong hàng tháng theo định kỳ. Vay A đồng lãi r/tháng, hỏi đề nghị trả bao nhiêu mỗi tháng để sau n mon thì trả hết nợ (trả chi phí định kỳ vào thời gian cuối tháng)


 

*

*

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay