g4g.vn. Ngày 15/3, bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao ra quyết định tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016. Thiết bị trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung đang đi tới dự cùng trao quyết định tuyển dụng cho những công chức, viên chức mới.

Bạn đang xem: Bộ ngoại giao tuyển dụng 2016


Ủy viên trung ương Đảng, thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chúc mừng những công chức, viên chức mới được tuyển chọn dụng vào cỗ Ngoại giao năm 2016. (Ảnh: Tuấn Anh)
Các đại biểu tham dự Lễ trao quyết định. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Phan Vũ An. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà Lê Vân Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà Phạm Hồng Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Thùy Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà hồ nước Trâm Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho ông Nguyễn Trung Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà è cổ Phương Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Dương Đức Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Phạm Minh Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông nai lưng Việt Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Vũ Tuấn Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Vũ cầm cố Cường. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho ông Đàm Đức Cường. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Lê Hoàng Đạt. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho ông Nguyễn Minh Đức. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà sơn Hoàng Mỹ Dung. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho ông Văn Việt Dũng. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Vũ Bạch Dương. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Bạch Dương. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Quỳnh Dương. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Hải Duyên. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Giang. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Lê Ngọc Hà. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông nai lưng Phương Hà. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà nai lưng Việt Hà. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Đinh Việt Hải. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà hồ Thanh Hằng. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà trần Thị Thu Hiền. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Nguyễn Vinh Hiển. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho ông Nguyễn Việt Hùng. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Vũ Thanh Hương. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà lưu lại Thị Yến Hương. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Nguyễn Đức Huy. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông nai lưng Quốc Huy. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Đỗ quang Huy. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Nguyễn Xuân Kiên. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Hoàng Thị Lan. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà trằn Thanh Lan. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Nguyễn Thành Luân. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà Đoàn Phương Mai. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Đoàn Văn Minh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Minh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà è Hà My. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà Huỳnh Ái My. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Đoàn Minh Ngọc. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà è Bích Ngọc. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Lê Huy Ngọc Nhân. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Lê Minh Phúc. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Phương. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Nguyễn Thị Ngọc Phương. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Vũ Anh Quân. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Nguyễn ngôi trường Quân. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Nguyễn Đức Vinh Quang. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho ông Trịnh Hoài Sơn. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Lương Thanh Thanh. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Thị Toan. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Trịnh Viết Tòng. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao ra quyết định cho bà Nguyễn Huyền Trang. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà trằn Thị Thu Trang. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho ông Nguyễn Chí Trung. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Lương to gan Tuấn. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho ông Phạm Thanh Tuấn. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao đưa ra quyết định cho bà Hoàng Tường Vân. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng nước ngoài giao Lê Hoài Trung trao quyết định cho bà Vũ Nguyễn Kim Vy. (Ảnh: Tuấn Anh)
Ông è Việt Anh, đại diện cho những công chức, viên chức new được tuyển chọn dụng phát biểu tại Lễ trao quyết định. (Ảnh: Tuấn Anh)
Các đại biểu cùng công chức, viên chức mới được tuyển dụng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Anh)
Bộ nước ngoài giao trao đưa ra quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2016

Sáng 29/12, tại Trụ sở bộ Ngoại giao, sản phẩm công nghệ trưởng sở tại Bùi Thanh Sơn sẽ trao đưa ra quyết định cho cán bộ lãnh đạo cấp ...

Xem thêm: Vụ Cấp Bằng Giả Đại Học Đông Đô Ng Đô Làm Nghiên Cứu Sinh, Dùng Bằng Giả Của Đại Học Đông Đô Để Tiến Thân

Bộ ngoại giao trao quyết định mừng đón Giám đốc Sở nước ngoài vụ thủ đô

​Ngày 27/12, tại trụ sở bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, bộ trưởng liên nghành Ngoại giao Phạm rạng đông đã trao quyết định tiếp nhận và ...

Bộ ngoại giao bổ nhiệm Trợ lý bộ trưởng và viên trưởng cục Lãnh sự

Chiều 14/11, tại Trụ sở Bộ nước ngoài giao, Phó Thủ tướng, bộ trưởng liên nghành Ngoại giao Phạm bình minh đã trao ra quyết định bổ nhiệm Trợ ...

Bài viết liên quan