Biên chống - Đại tướng Phùng quang quẻ Thanh, nguyên Ủy viên Bộ chủ yếu trị, nguyên Phó túng thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

Bạn đang xem: Tin buồn: đại tướng phùng quang thanh từ trần


Đại tướng mạo Phùng quang đãng Thanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon 7-1967 mang lại tháng 2-1968: Chiến sĩ, đái đoàn 20, Sư đoàn 312.

Từ mon 3-1968 đến tháng 10-1971: Tiểu nhóm phó, Tiểu team trưởng, Trung đội phó, Trung nhóm trưởng, Phó đại đội trưởng, Đại đội trưởng Đại team 9, đái đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ tháng 11-1971 cho tháng 7-1972: học tập viên huấn luyện và đào tạo cán cỗ tiểu đoàn, trường Sĩ quan Lục quân 1.

Từ tháng 8-1972 đến tháng 7-1974: Phó tè đoàn trưởng, Tiểu trưởng đoàn Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ mon 8-1974 mang lại tháng 12-1976: học tập viên đào tạo và giảng dạy cán cỗ trung đoàn tại học viện Quân sự (nay là học viện chuyên nghành Lục quân).

Từ mon 01-1977 mang đến tháng 11-1977: tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, quân đoàn 1.

Từ mon 12-1977 đến tháng 4-1979: học tập viên Trường văn hóa truyền thống Quân đoàn 1.

Từ tháng 5-1979 mang lại tháng 12-1982: Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ mon 01-1983 đến tháng 10-1983: học viên huấn luyện Trung đoàn trưởng bộ binh cơ giới tại Liên Xô.

Từ tháng 11-1983 đến tháng 4-1984: Phó sư trưởng đoàn kiêm tham vấn trưởng Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ mon 5-1984 cho tháng 2-1986: học tập viên đào tạo và giảng dạy tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ quân sự (nay là học viện Khoa học tập Quân sự).

Từ mon 3-1986 cho tháng 8-1986: học viên học viện chuyên nghành Quân sự cao cấp (nay là học viện chuyên nghành Quốc phòng).

Từ mon 9-1986 cho tháng 7-1988: Phó sư đoàn trưởng kiêm tham vấn trưởng, phụ trách Sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 8-1988 cho tháng 2-1989: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Xem thêm: Xét Tuyển Kết Hợp Neu 2020, Tư Vấn Tuyển Sinh Chính Quy

Từ tháng 3-1989 cho tháng 7-1989: học tiếng Nga tại học viện chuyên nghành Kỹ thuật quân sự.

Từ mon 8-1989 cho tháng 8-1990: học tập viên đào tạo chỉ huy tham mưu, học viện chuyên nghành Voroshilov, bộ Tổng tham mưu (Liên Xô).

Từ mon 9-1990 đến tháng 1-1991: học tập viên bổ túc Binh chủng hòa hợp thành, học viện Quân sự v.i.p (nay là học viện chuyên nghành Quốc phòng).

Từ mon 2-1991 mang đến tháng 8-1991: Phụ trách tư vấn trưởng quân đoàn 1.

Từ tháng 9-1991 cho tháng 1-1994: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Từ tháng 2-1994 mang đến tháng 8-1997: Phó viên trưởng, viên trưởng viên Tác chiến, cỗ Tổng Tham mưu.

Từ tháng 9-1997 cho tháng 1-1998: học lý luận bao gồm trị cao cấp, học viện Chính trị quân sự.

Từ tháng 2-1998 đến tháng 5-2001: tứ lệnh Quân quần thể 1.

Tại Đại hội Đảng cả nước lần lắp thêm IX (tháng 4-2001), bạn hữu được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ tháng 6-2001 đến tháng 5-2006: Đồng chí là Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trang bị trưởng cỗ Quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng nước ta lần sản phẩm X (tháng 4-2006), bè bạn được thai lại vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ chủ yếu trị với được hướng đẫn là Phó túng bấn thư Quân ủy Trung ương; bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng (tháng 6-2006).

Tại Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần trang bị XI (tháng 1-2011), bè bạn tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu lại vào Bộ thiết yếu trị, tiếp tục giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống (đến tháng 4-2016).

Tháng 10-2016: Đồng chí được Đảng, đơn vị nước đến nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng những khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ chủ yếu trị các khóa X, XI. Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu hụt tướng mon 10-1994; Trung tướng mon 11-1999; Thượng tướng mon 6-2003; Đại tướng tháng 7-2007.

Do có rất nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc bản địa và quân đội, đồng chí được Đảng, bên nước tặng kèm thưởng Huân chương hồ nước Chí Minh, danh hiệu hero Lực lượng tranh bị nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.