30 câu hỏi trắc nghiệm ôn xây cất chức giờ đồng hồ Anh bậc 3 (B1) số 13 Free. Làm bài và chấm điểm online. Bao gồm giải thích


Hướng dẫn làm bài xích thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian có tác dụng bài2. Click vào nút "Bắt đầu có tác dụng bài" để triển khai làm bài thi3. Ở mỗi câu hỏi, chọn giải đáp đúng4. Hết thời gian làm bài, khối hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn cũng có thể nộp bài bác trước khi thời gian kết thúc bằng phương pháp nhấn nút Nộp bàiMặc dù câu hỏi và giải mã đã được soạn và chất vấn kỹ lưỡng tuy vậy trong quá trình thực hiện hoàn toàn có thể có không đúng sót. Số đông đóng góp chủ ý về nội dung và lời giải xin vui lòng phản hồi ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 3.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm tiếng anh

I studied English for four years in high school. _______ had trouble talking with people when I was traveling in the US.


Câu hỏi 4. Susan shared with her friend about her losing purse. Susan: “I have lost my purse.” - Her friend: “___________.”


Câu hỏi 8. She is so ______ to lớn her children that she has decided to quit her job khổng lồ stay at home and look after Them.


Câu hỏi 9. Domestic appliances like washing machines & dishwashers have made ______ life much easier.


Câu hỏi 13. The replacement of shops such as groceries’ & chemist’s by cafes _______ the housewives with insufficient facilities for shopping.


Câu hỏi 14. The new sports complex ______ will accommodate an Olympic-sized swimming pool and others including fitness center, và a spa, to lớn name just a few.


Câu hỏi 18.

Xem thêm:

Jim didn't break the vase on ______, but he was still punished for his carelessness.


Câu hỏi 21. My uncle was _______ ill last summer; however, fortunately, he is now making a slow but steady recovery.


Câu hỏi 23. ________ warfare duties primarily to lớn males’ was imperative when combat was hand-to-hand.


Câu hỏi 26. A man is talking lớn Alex when he is on holiday in Paris, The man: “You haven’t lived here long, have you?”- Alex: “__________.”


Câu hỏi 27. Linda is thanking Daniel for his birthday present. - Linda: "Thanks for the book. I've been looking for it for months."- Daniel: "______."


Câu hỏi 28. Mr. Simpkims is the big ______ in the company as he has just been promoted lớn the position of Managing Director.


Câu hỏi 30. Professional gardeners appreciate flowers for their ________ gorgeous colors, and pleasant fragrance.


*

*

Về cửa hàng chúng tôi