Năm 2021, trường Đại học tập Đà Lạt tuyển sinh 3270 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào những ngành tự 15 đến 20 điểm.

Điểm chuẩn Đại học tập Đà Lạt năm 2021 được chào làng tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đà lạt năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học Đà Lạt năm 2021 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Đà Lạt năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học tập Đà Lạt - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 19
2 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D72; D96 24.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 24.5
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 19
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 23
7 7140202 Giáo dục tiểu học A16; C14; C15; D01 24
8 7140211 Sư phạm vật dụng lý A00; A01; A12; D90 19
9 7140218 Sư phạm định kỳ sử C00; C19; C20; D14 19
10 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01; D96 17.5
11 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 17.5
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 17.5
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 16
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 16.5
15 7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 16
16 7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 16
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 16
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 16
19 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 16
20 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 16
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16
22 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 16
23 7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 16
24 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 16
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 16
26 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 16
27 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 16
28 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07; D90 16
29 7480109 Khoa học tập dữ liệu A00; A01; D07; D90 16
30 7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 16
31 7310630 Việt nam học C00; C20; D14; D15 16
32 7510303 CN KT tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; A12; D90 16
33 7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 16
34 7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 16
35 7520402 Kỹ thuật phân tử nhân A00; A01; D01; D90 16
36 7420101 Sinh học tập (Sinh học tập thông minh) A00; B00; B08; D90 16
37 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 16
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 16
39 7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 16
40 7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 16
41 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 16
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 27
2 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D72; D96 26.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 25.5
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 25
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 25
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 25
7 7140202 Giáo dục tè học A16; C14; C15; D01 24
8 7140211 Sư phạm đồ vật lý A00; A01; A12; D90 24
9 7140218 Sư phạm kế hoạch sử C00; C19; C20; D14 24
10 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D96 22.5
11 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 22
12 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành C00; C20; D01; D78 22
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 22
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 21
15 7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 21
16 7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 21
17 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 18
19 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18
20 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 18
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 18
22 7760101 Công tác buôn bản hội C00; C19; C20; D66 18
23 7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 18
24 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 18
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
26 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 18
27 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 18
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 18
29 7480109 Khoa học tập dữ liệu A00; A01; D07; D90 18
30 7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 18
31 7310630 Việt nam học C00; C20; D14; D15 18
32 7510303 CN KT điều khiển và auto hóa A00; A01; A12; D90 18
33 7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 18
34 7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 18
35 7520402 Kỹ thuật phân tử nhân A00; A01; D01; D90 18
36 7420101 Sinh học tập (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 18
37 7440301 Khoa học tập môi trường A00; B00; B08; D90 18
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 18
39 7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 18
40 7760104 Dân số cùng Phát triển C00; C19; C20; D66 18
41 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 18
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây

Xem thêm: "Người Đẹp Tây Đô" Việt Trinh Tuổi 48 Vẫn Độc Thân, Sống Hạnh Phúc Bên Con Trai

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 800 Thang điểm 1200
2 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D72; D96 800 Thang điểm 1200
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 800 Thang điểm 1200
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 800 Thang điểm 1200
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 800 Thang điểm 1200
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 800 Thang điểm 1200
7 7140202 Giáo dục tè học A16; C14; C15; D01 800 Thang điểm 1200
8 7140211 Sư phạm đồ lý A00; A01; A12; D90 800 Thang điểm 1200
9 7140218 Sư phạm định kỳ sử C00; C19; C20; D14 800 Thang điểm 1200
10 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D96 680 Thang điểm 1200
11 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 680 Thang điểm 1200
12 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành C00; C20; D01; D78 680 Thang điểm 1200
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 680 Thang điểm 1200
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 680 Thang điểm 1200
15 7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 680 Thang điểm 1200
16 7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
17 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 600 Thang điểm 1200
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 600 Thang điểm 1200
19 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
20 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 600 Thang điểm 1200
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 600 Thang điểm 1200
22 7760101 Công tác buôn bản hội C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
23 7440112 Hóa học tập (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 600 Thang điểm 1200
24 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 600 Thang điểm 1200
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 600 Thang điểm 1200
26 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
27 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
28 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07; D90 600 Thang điểm 1200
29 7480109 Khoa học tập dữ liệu A00; A01; D07; D90 600 Thang điểm 1200
30 7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200
31 7310630 Việt phái nam học C00; C20; D14; D15 600 Thang điểm 1200
32 7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa hóa A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200
33 7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
34 7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
35 7520402 Kỹ thuật phân tử nhân A00; A01; D01; D90 600 Thang điểm 1200
36 7420101 Sinh học (Sinh học tập thông minh) A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
37 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 600 Thang điểm 1200
39 7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
40 7760104 Dân số cùng Phát triển C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
41 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 257 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc da Lat 2021 chính xác nhất bên trên g4g.vn