*

Bạn đang xem: Kinh doanh và pháp luật

*

ra mắt dàn xếp tin tức - sự khiếu nại Văn phiên bản bốn liệu PBGDPL TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ Danh bạ

Xem thêm: 100+ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch Khách Sạn, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch

*

*
*

*

Số TT

Tên đơn vị chức năng

Người đứng đầu đơn vị chức năng và địa chỉliên hệ

Số quyết định thành lập

1

Tạp chí Đời sống với Pháp luật

TBT: bên báo: Nguyễn Tiến Thanh

2

Tạp chí Pháp lý

TBT: đơn vị báo: Lê Thị Mai Phương

3

Tạp chí lao lý và phạt triển

TBT: GS.TS. Lê Hồng Hạnh

ĐT: 0903404583

4

Nhà Xuất bạn dạng Hồng Đức

Giám đốc: ông Bùi Việt Bắc

Hoàn Kiếm, Hà Nội

5

Viện Nghiên cứu điều khoản và kinh tế tài chính ASEAN

Viện Trưởng: Lê Văn Hợp

6

Viện Khoa học pháp luật và sale quốc tế

Viện trưởng : TS. Nguyễn Thị Sơn

ĐT: 0903848111

quận 3, TP.HCM

7

Viện pháp luật kinh doanh với đầu tư

Châu Âu

Viện trưởng: TS. Lê vàng anh Tuấn,

ĐT: 02439.960.960

8

Trung tâm tư tình cảm vấn luật pháp Thăng Long

Giám đốc: ông nai lưng Ngọc Đường

QĐTL: số 175/HTD,

9

Trung tâm tư nguyện vọng vấn điều khoản tại TP. HCM

Giám đốc: ông Đặng Đình Thịnh

ĐT: 0913945610

10

Trung tâm tư vấn lao lý và chế độ về y tế HIV/AIDS

Giám đốc: bà Trịnh Thị Lê Trâm

ĐT: 0913581026

quận ba Đình, Hà Nội.

11

Trung tâm thông tin và tứ vấn lao lý Việt-Trung-ASEAN

Giám đốc: ông Nguyễn Văn Quyền (Kiêm nhiệm)

Phó người đứng đầu TT: Nguyễn cố gắng Anh

ĐT: 0382989989

12

Trung tâm tư vấn pháp luật cho tất cả những người nghèo và cải tiến và phát triển cộng đồng

Giám đốc: bà Đặng Thị Viện

ĐT: 0908433955

13

Trung tâm hỗ trợ tư vấn pháp luật xã hội và giúp sức pháp lý cho những người chưa thành niên

Giám đốc: bà Đặng Thị Thanh

14

Trung tâm tư vấn điều khoản Phụng Công

Giám đốc:ông Võ Việt Hà

15

Trung tâm tư nguyện vọng vấn điều khoản tái hòa nhập cộng đồng

Giám đốc: bà Lê Thị Kim Thanh

Bài viết liên quan