*
Mục lục bài bác viết

Điều kiện đk thường trú được thực hiện theo Điều đôi mươi Luật trú ngụ 2020: Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Bạn đang xem: Làm sổ hộ khẩu mới

*

Điều kiện, hồ nước sơ thủ tục đăng cam kết hộ khẩu mới nhất (ảnh minh họa)

Thành phần hồ nước sơ đk thường trú

(1) Đăng ký thường trú vào chỗ ở hòa hợp pháp thuộc quyền thiết lập của mình

- Tờ khai biến đổi thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA);

*
Mẫu CT01

- Giấy tờ, tài liệu minh chứng việc thiết lập chỗ ở vừa lòng pháp.

(2) Đăng cam kết thường trú tại vị trí ở đúng theo pháp ko thuộc quyền download của mình

- trường hợp bà xã về sinh hoạt với chồng, ông chồng về sinh hoạt với vợ, bé về ở với cha, người mẹ hoặc cha, người mẹ về ở với con; bạn cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, con cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, fan khuyết tật nặng, bạn không có chức năng lao động, bạn bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất kỹ năng nhận thức, kỹ năng điều khiển hành động về sống với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác bỏ ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, con cháu ruột, người giám hộ; tín đồ chưa thành niên được cha, bà bầu hoặc người giám hộ gật đầu đồng ý hoặc không hề cha, chị em về sống với cụ nội, gắng ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, chưng ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; bạn chưa thành niên về ở với những người giám hộ được đăng ký thường trú vào địa điểm ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu, làm hồ sơ gồm:

+ Tờ khai biến đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA), trong số ấy ghi rõ ý kiến gật đầu cho đk thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở đúng theo pháp hoặc tín đồ được ủy quyền, trừ trường đúng theo đã bao gồm ý kiến chấp nhận bằng văn bản;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, member hộ gia đình, trừ ngôi trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong cửa hàng dữ liệu tổ quốc về dân cư, Cơ sở tài liệu về cư trú (Theo hình thức tại Điều 6 Nghị định 62/2021/NĐ-CP);

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh là: tín đồ cao tuổi; tín đồ khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, người khuyết tật nặng, fan không có tác dụng lao động, người bị bệnh tinh thần hoặc bệnh dịch khác có tác dụng mất kĩ năng nhận thức, kỹ năng điều khiển hành vi; người chưa thành niên được cha, người mẹ hoặc bạn giám hộ đồng ý hoặc không hề cha, mẹ.

- đầy đủ trường thích hợp khác được đăng ký thường trú vào khu vực ở hợp pháp vì thuê, mượn, sống nhờ, làm hồ sơ gồm:

+ Tờ khai chuyển đổi thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA), trong số ấy ghi rõ ý kiến gật đầu đồng ý cho đăng ký thường trú của công ty hộ, chủ cài đặt chỗ ở thích hợp pháp được đến thuê, đến mượn, cho ở dựa vào hoặc bạn được ủy quyền, trừ trường đúng theo đã tất cả ý kiến gật đầu bằng văn bản;

+ thích hợp đồng cho thuê, mang lại mượn, đến ở nhờ hoặc văn phiên bản về việc cho mượn, mang đến ở nhờ khu vực ở vừa lòng pháp đã có được công chứng hoặc xác thực theo công cụ của pháp luật;

+ Giấy tờ, tài liệu minh chứng đủ diện tích s nhà sống để đk thường trú theo quy định.

(3) Đăng cam kết thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, các đại lý tôn giáo có công trình xây dựng phụ trợ là đơn vị ở

- Trường thích hợp người vận động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, thai cử, suy cử, phân công, thuyên đưa đến vận động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo; Người thay mặt đại diện cơ sở tín ngưỡng; bạn được người thay mặt hoặc ban cai quản cơ sở tín ngưỡng gật đầu cho đăng ký thường trú nhằm trực tiếp cai quản lý, tổ chức chuyển động tín ngưỡng tại các đại lý tín ngưỡng đk thường trú tại cửa hàng tín ngưỡng, các đại lý tôn giáo có công trình phụ hỗ trợ là đơn vị ở, làm hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đổi khác thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA); đối với người được người thay mặt đại diện hoặc ban thống trị cơ sở tín ngưỡng gật đầu đồng ý cho đăng ký thường trú nhằm trực tiếp quản lí lý, tổ chức vận động tín ngưỡng tại đại lý tín ngưỡng thì vào tờ khai bắt buộc ghi rõ ý kiến gật đầu cho đk thường trú của người đại diện thay mặt hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, trừ trường phù hợp đã tất cả ý kiến chấp nhận bằng văn bản;

+ Giấy tờ, tài liệu minh chứng là chức sắc, chức việc, công ty tu hành hoặc fan khác chuyển động tôn giáo cùng được chuyển động tại cơ sở tôn giáo kia theo điều khoản của quy định về tín ngưỡng, tôn giáo đối với người hoạt động tôn giáo được té nhiệm, thai cử, suy cử, phân công, thuyên đưa đến hoạt động tôn giáo tại cửa hàng tôn giáo; giấy tờ, tài liệu minh chứng là người thay mặt đại diện cơ sở tín ngưỡng đối với người thay mặt đại diện cơ sở tín ngưỡng;

+ Văn bạn dạng xác dấn của Ủy ban nhân dân cung cấp xã về câu hỏi trong cơ sở tín ngưỡng, cửa hàng tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

- Trường hợp trẻ em, fan khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi lệ thuộc được người thay mặt hoặc ban thống trị cơ sở tín ngưỡng, fan đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú tại cửa hàng tín ngưỡng, cửa hàng tôn giáo có dự án công trình phụ hỗ trợ là nhà ở, làm hồ sơ gồm:

+ Tờ khai chuyển đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA), trong các số ấy ghi rõ ý kiến gật đầu cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban thống trị cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt cơ sở tôn giáo, trừ trường phù hợp đã gồm ý kiến chấp nhận bằng văn bản;

+ Văn phiên bản xác dấn của Ủy ban nhân dân cấp cho xã về fan thuộc đối tượng người sử dụng quy định trên khoản 2 Điều 17 của công cụ Cư trú và vấn đề trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có dự án công trình phụ trợ là nhà ở.

(4) fan được siêng sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ được đăng ký thường trú tại cửa hàng trợ giúp xã hội hoặc được đk thường trú vào hộ gia đình nhận siêng sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA); đối với người được cá nhân, hộ mái ấm gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thì vào tờ khai yêu cầu ghi rõ ý kiến gật đầu đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ nhận siêng sóc, nuôi dưỡng, chủ mua chỗ ở phù hợp pháp của cá nhân, hộ mái ấm gia đình nhận chăm sóc, nuôi chăm sóc hoặc fan được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến chấp nhận bằng văn bản;

+ Văn phiên bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội so với người được cửa hàng trợ giúp xã hội nhận chuyên sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng thực về câu hỏi chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

(5) fan sinh sống, fan làm nghề lưu động trên phương tiện đi lại được đk thường trú tại phương tiện

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai chuyển đổi thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA); so với người đk thường trú không phải là chủ phương tiện đi lại thì trong tờ khai đề nghị ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ phương tiện hoặc fan được ủy quyền, trừ trường thích hợp đã bao gồm ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy ghi nhận đăng ký phương tiện đi lại và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường của phương tiện hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về bài toán sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở đối với phương tiện ko thuộc đối tượng người dùng phải đăng ký, đăng kiểm;

- Văn bạn dạng xác nhấn của Ủy ban nhân dân cung cấp xã về vị trí phương tiện đăng ký đậu, đỗ tiếp tục trong trường hòa hợp phương tiện chưa phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng cùng với nơi liên tiếp đậu, đỗ.

(6) Đăng cam kết thường trú trên nơi đơn vị đóng quân vào Công an nhân dân

Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai biến đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA);

- Giấy trình làng của Thủ trưởng 1-1 vị thống trị trực tiếp ghi rõ nội dung để triển khai thủ tục đăng ký thường trú và đơn vị có khu vực ở cho cán bộ chiến sỹ (ký tên, đóng góp dấu).

Xem thêm: Những Biển Cấm Trong Nhà Vệ Sinh & Biển Phòng Tắm, 13 Biển Báo

Lưu ý: Ngoài phần nhiều giấy tờ, tư liệu được cách thức như trên thì:

- Trường hòa hợp người đăng ký thường trú là bạn chưa thành niên thì vào tờ khai đổi khác thông tin cư trú nên ghi rõ ý kiến chấp nhận của cha, bà bầu hoặc bạn giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

- Trường thích hợp người đăng ký thường trú là người vn định cư ở nước ngoài còn quốc tịch việt nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải bao gồm hộ chiếu nước ta còn giá trị sử dụng; ngôi trường hợp không tồn tại hộ chiếu vn còn giá bán trị thực hiện thì phải có giấy tờ, tài liệu khác chứng tỏ có quốc tịch nước ta và văn bản đồng ý cho xử lý thường trú của cơ quan làm chủ xuất, nhập cư của cỗ Công an.

- Trường hợp người nước ngoài được nhập quốc tịch nước ta thì khi đăng ký thường trú lần đầu cần có đưa ra quyết định của chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch.

- Sĩ quan lại nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an đã đăng ký thường trú tại đơn vị đóng quân mà chuyển mang đến chỗ ở vừa lòng pháp mới ngoài đơn vị đóng quân cùng đủ điều kiện đăng cam kết thường trú, ý kiến đề xuất đăng cam kết thường trú tại vị trí ở new thì hồ sơ đk thường trú bắt buộc kèm Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đối kháng vị làm chủ trực tiếp (ký tên cùng đóng dấu).

Trình tự thực hiện đăng ký kết thường trú

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ (1 bộ)

Bước 2: Nộp làm hồ sơ tại Công an cấp cho xã nơi đăng ký thương trú, hoàn toàn có thể nộp theo 2 cách:

- Nộp hồ sơ trực tiếp trên Công an cấp xã ( hồ nước sơ hoàn toàn có thể nộp bản sao được xác nhận từ bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao được cấp cho từ sổ cội hoặc bạn dạng chụp kèm theo phiên bản chính sách vở để đối chiếu. Trường đúng theo nộp bạn dạng chụp kèm theo bạn dạng chính sách vở thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bạn dạng chụp với bạn dạng chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.)

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua những cổng cung ứng dịch vụ công trực tuyến đường như: Trực đường tại Cổng thương mại & dịch vụ công qua Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia, hoặc qua Cổng thương mại & dịch vụ công cỗ Công an, Cổng thương mại & dịch vụ công cai quản cư trú.

(Thực hiện tại khai báo thông tin và lắp kèm phiên bản quét hoặc bản chụp những văn bản, giấy tờ quan trọng theo quy định. Công dân có trọng trách xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung ứng khi bao gồm yêu mong của người làm công tác đăng ký cư trú).

Bước 3: bổ sung cập nhật hồ sơ nếu được bố trí theo hướng dẫn trường đoản cú cơ quan bao gồm thẩm quyền với nhận Phiếu mừng đón hồ sơ với hẹn trả tác dụng khi hồ nước sơ sẽ hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú địa thế căn cứ theo lao lý của từng địa phương.

Bước 5: địa thế căn cứ theo ngày hứa trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ với hẹn trả tác dụng để thừa nhận thông báo công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục đăng ký kết cư trú (nếu có).

Thời hạn giải quyết và xử lý thủ tục: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ không thiếu và phù hợp lệ.