Giáo trình Nhập môn xây dựng (PDF) – g4g.vn | nếu như khách hàng đang chập chừng khám phá về con đường lập trình viên thì những kiến thức tối thiểu cơ phiên bản liên quan cho lập trình đều có thể học tại cỗ giáo trình “Nhập môn lập trình” của ngôi trường Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái TPHCM. Vậy đừng ngại tải về tài liệu Giáo trình Nhập môn lập trình tại g4g.vn .

Bạn đang xem: Nhập môn lập trình trần đan thư

*


Tuần 1: những khái niệm cơ bạn dạng về KTLT– các khái niệm cơ bản: thuật toán, lưu lại đồ, …– Biên dịch chương trình.– cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn từ lập trình v.i.p (C/C++).– đẳng cấp dữ liệu, những phép toán số học, luận lý, …Tuần 2: Các cấu tạo điều khiển – kết cấu chọn– if … else …– switchTuần 3,4: Các cấu trúc điều khiển – kết cấu lặp– for– while– vị … while …Tuần 5: chương trình con– định nghĩa về chương trình con.– Chương trình nhỏ trong NNLT C/C++: Hàm con.– biến chuyển toàn cục, trở thành cục bộ.– Tham số và truyền thông số (Call-by-Value).Tuần 6: Kiểu tài liệu có cấu tạo – Mảng dữ liệu– Mảng một chiều.– các kỹ thuật xây dựng với mảng 1 chiều.Tuần 7: Kiểu tài liệu có cấu trúc – Mảng dữ liệu– Mảng hai chiều.– những kỹ thuật thiết kế với mảng 2 chiều.Tuần 8: Kiểu bé trỏ– có mang biến bé trỏ, showroom vùng nhớ.– những phép toán số học tập trên nhỏ trỏ.– Kiểu nhỏ trỏ cùng kiểu dữ liệu mảng.Tuần 8: Kiểu nhỏ trỏ (tiếp theo)– Kiểu con trỏ với hàm.– Kiểu bé trỏ cung cấp 2 và mảng những con trỏ (*).

Xem thêm: Tag: Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, Báo Công An Tp

Tuần 9: Kỹ thuật cấp phép động bộ nhớ– quan niệm về cai quản lý bộ lưu trữ động.– cấp phát và giải phóng bộ nhớ.Tuần 10: Kiểu ký kết tự và chuỗi ký tự– Kiểu ký kết tự và các hàm liên quan.– phong cách chuỗi ký kết tự và các hàm liên quan.Tuần 11: hình dạng cấu trúc– quan niệm về phong cách cấu trúc.– những kỹ thuật lập trình với loại cấu trúc.– Kiểu cấu tạo và mẫu mã mảng dữ liệu.– Kiểu cấu trúc và kiểu con trỏ.– Kiểu cấu trúc và hàm.Tuần 12: Đệ quy– có mang đệ quy.– các kỹ thuật lập trình đệ qui cơ bản.Tuần 13: kỹ thuật lập trình trên bit– có mang về màn biểu diễn bit– những toán tử trên bit.– các phép dịch bit, con quay bit.Tuần 14: loại tập tin– các loại tập tin: văn bạn dạng và nhị phân.– những kỹ thuật lập trình sẵn với kiểu tập tin.

Link tải về ebook “Giáo trình Nhập môn lập trình”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Click chuột button links để tải.)