Để né nhầm lẫn trong những bài thi tiếng Anh đặc biệt khi gặp mặt những từ, các từ bao gồm nghĩa giỏi phát âm gần giống nhau. Các em buộc phải nắm vững bản chất của từ, chú ý xem nó thuộc các loại từ nào, biện pháp phát âm, dìm trọng âm như làm sao để có thể phân biệt được những từ một cách dễ dàng nhất. Hãy xem thêm ngay bài viết dưới đây của đội ngũ giảng viên Wow English về phần đa từ dễ dàng nhầm lẫn trong giờ Anh nhé!


*

A. Những cặp từ phạt âm như là nhau (gần tương tự nhau).

Bạn đang xem: Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng anh

1. Angel cùng Angle

+ Angel /"eindʒəl/ (n):thiên thần

+ Angle /"æηgl/ (n):góc (trong hình học)

2. Dessert với Desert

+ Dessert /di"zə:t/ (n): món tráng miệng

+ Desert /di"zə:t/ (v): bỏ, vứt mặc, đào ngũ

+ Desert /"dezət/ (n): sa mạc

3. Later với Latter

+ Later /`leitə/ (adv): sau đó, rồi thì (thường dùng với rượu cồn từ thời tương lai)

+ Latter/"lætə/ (adj): cái thứ 2, người thứ 2, mẫu sau, fan sau.

4. Affect và Effect

+ Affect /ə"fekt/ (v): tác động đến.

+ Effect /i"fekt/ (n): hình ảnh hưởng, hiệu quả; (v) = thực hiện, lấy lại.

5. Emigrant và Immigrant

+ Emigrant /"emigrənt/ (n): fan di cư.

+ Immigrant /"imigrənt/ (n): bạn nhập cư.

6. Elude với Allude

+ Elude /i"lu:d/ (v): tránh khỏi, lảng tránh, vượt ngòai tầm đọc biết.

+ Allude /ə"lu:d/ (v):nói đến ai/cái gì một cách rút gọn hoặc loại gián tiếp; ám chỉ; nói láng gió.

7. Complement và Compliment

+ Complement /"kɔmpliment/ (n): bửa ngữ

+ Compliment / "kɔmplimənt/ (n): lời khen ngợi

8. Formerly cùng Formally

+ Formerly /"fɔ:məli/ (adv): trước kia

+ Formally /"fɔ:mli/(adv):chỉnh tề (ăn mặc); thiết yếu thức

9. Heroin và Heroine

+ Heroin /"herouin/ (n): (dược học) thuốc khiến mê làm từ moocphin, sử dụng trong ngành dược nhằm gây ngủ hoặc sút đau, hoặc do bạn nghiện ma túy dùng; hêrôin

+ Heroine /"herouin/ (n): bạn nữ anh hùng

10. Cite, Site cùng Sight

+ Cite /sait/ (v): trích dẫn

+ Site /sait/ (n): địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

+ Sight /sait/ (n): khe ngắm, trung bình ngắm; quang quẻ cảnh, cảnh tượng; (v) = quan lại sát, nhìn thấy

11. Principal cùng Principle

+ Principal /"prinsəpl/ (n): hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.

+ Principle / "prinsəpl/ (n): nguyên tắc, điều khoản lệ

12. Learn cùng study

+ Learn /lɜːn/ (v): học tập môn nào đấy cụ thể

+ Study /ˈstʌd.i/ (v): học tập (nói tầm thường chung)

13. Chose cùng choose

+ Chose /tʃəʊz/ (v): Chọn, lựa (quá khứ của choose)

+ Choose /tʃuːz/ (v): chọn, lựa

14. Quite cùng quite

+ Quiet /ˈkwaɪ.ət/ (adj) yên ổn tĩnh, tĩnh lặng

+ Quite /kwaɪt/ (adv) rất ít lắm, khá, trả toàn, không còn sức,…

15. Thua kém và loose

+ thua /luːz/ (v) mất, thất lạc

+ Loose /luːs/ (v) thả lỏng, cởi, tháo

16. Lay và lie

+ Lay /leɪ/ (v) xếp, đặt, để, sắp đến đặt

+ Lie /laɪ/ (v) nằm

17. Explode với explore

+ Explode /ɪkˈspləʊd/ (v) làm cho nổ, làm tiêu tan

+ Explore /ɪkˈsplɔːr/ (v) thám hiểm, đi khám phá

18. Some time với sometime

+ Some time /ˈsʌm.taɪm/ Một thời gian nào đó

+ Sometime /ˈsʌm.taɪmz/ (adv) thỉnh thoảng, đôi khi

19. Experience với experiment

+ Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ (n) gớm nghiệm, sự từng trải

+ Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n) cuộc thí nghiệm

20. Bare và bear

+ bare /beər/ (v) lột, bóc trần

+ bear/beər/ (v)mang vác, phòng đỡ

21. Resign và re-sign

+ resign/rɪˈzaɪn/ (v) : từ bỏ chức, xin nghỉ việc, thôi việc

+ re-sign/rɪˈzaɪn/ (v): ký lại, gia hạn lại hòa hợp đồng

22. Communication với communications

+ communication/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếp, trao đổi tin tức giữa các cá nhân.

+ communications/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃəns/ (n): một hệ thống truyền tải tin tức lớn như báo đài, TV,…

23. Principle cùng principal

+ principle/ˈprɪn.sə.pəl/ (n): nguyên tắc, nguyên lý của sản phẩm công nghệ gì đó

+ principal/ˈprɪn.sə.pəl/ (n): người dân có thẩm quyền cao nhất trong một nhóm, tổ chức.

24. Awhile với a while

+ awhile/əˈwaɪl/ (adv) trong một khoảng tầm thời gian.

+ a while/əˈwaɪl/ (adv) một khoảng chừng thời gian.

Xem thêm: So Sánh Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus Và Fx 570Es Plus 2 Hay Casio Fx

25. Any more cùng anymore

+ any more/ˌen.iˈmɔːr/ (adv): chỉ số lượng

+ anymore/ˌen.iˈmɔːr/ (adv): vẫn, nữa

B. Những cặp từ nghĩa tương tự nhau

1. Fit và suit

+ fit /fɪt/ (v): vừa vặn vẹo (xét về kích cỡ, hình dáng)

+ suit/suːt/ (v): thích hợp (xét về màu sắc sắc, phong cách,..)

2. Continous và continual

+ continuous/kənˈtɪn.ju.əs/ (adj) tiếp diễn

+ continual/kənˈtɪn.ju.əl/ (adj) liên tục

3. Especially với specially

+ especially/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): đặc trưng (cụ thể là…)

+ specially/ˈspeʃ.əl.i/ (adv): một mục tiêu đặc biệt, rõ ràng (được dùng với VpII)

4. Borrow và lend

+ borrow/ˈbɒr.əʊ/ (v): mượn của ai

+ lend/lend/ (v): đến ai mượn

5. Win với beat

+ win/wɪn/ (v): thắng cuộc thi, trận đấu

+ beat /biːt/ (v): win (đánh bại ai đó)

6. Grateful cùng thankful

+ grateful/ˈɡreɪt.fəl/ (adj): diễn tả lòng hàm ân (khi ai đó làm điều gì đến mình)

+ thankful/ˈθæŋk.fəl/ (adj): miêu tả sự hàm ân (khi có thể tránh được chuyện ko may)

7. Imply cùng infer

+ imply /ɪmˈplaɪ/ (v): ám chỉ (người nói, bạn viết)

+ infer/ɪnˈfɜːr/ (v): suy ra (người nghe, người đọc)

8. See, look, watch với view

+ see/siː/ (v): nhìn thấy vật gì đấy có chủ đích (Nghĩa là câu hỏi vô tình nhìn thấy vì trang bị đố vô tình lọt vào tầm khoảng nhìn).

+ look/lʊk/ (v): Nhìn bao gồm chủ ý, mắt nhắm đến cái gì đấy để quan lại sát.

+ watch/wɒtʃ/ (v): chú ý có ý kiến đồng thời theo dõi diễn biến hoạt động của một sự vật, sự khiếu nại nào đó.

+ view/vjuː/ (v): nhìn có ý kiến và có yếu tố thưởng thức.

9. Say, tell, talk cùng speak

+ say/seɪ/ (v): nói một cái gì đó

+ talk/tɔːk/ (v): nói chuyện

+ speak/spiːk/ (v): dùng để làm chỉ hành động đối thoại hoặc tiếp xúc trang trọng, hay mô tả hành cồn nói được một ngữ điệu nào đó.

10. Alone cùng lonely

+ alone /əˈləʊn/ (adj): một mình

+ lonely/ˈləʊn.li/ (adj): xúc cảm cô đơn

11. Broad với wide

+ broad (adj): rộng (bao la, mênh mông)

+ wide (adj): mở rộng, mở to

12. Nearly cùng almost

+ nearly (adj): không hoàn toàn, ngay gần như, rất gần kề với (thường được sử dụng trước phần đa từ như never, nobody, everybody,…

+ almost (adj): hầu như, sát như

13. Start cùng begin

+ start/stɑːt/ (n,v): sự bắt đầu, mở đầu, mở đầu (thường mang đến xúc cảm nhanh, mạnh, bất ngờ)

+ begin/bɪˈɡɪn/ (v): bắt đầu, mở đầu, mở đầu (mang đến cảm giác từ từ, đủng đỉnh và nói đến một thừa trình)

14. Raise và rise

+ raise /reɪz/ (v): nâng lên, giơ lên,… ( nâng nó lên một vị trí cao hơn nữa hoặc gia tăng nó)

+ rise /raɪz/ (v): trở dậy, mọc, lên cao,… (di chuyển xuất phát điểm từ 1 vị trí thấp rộng sang một địa chỉ cao hơn)

15. Farther cùng further

+ farther /ˈfɑː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ khoảng cách vật lý)

+ further /ˈfɜː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ cả khoảng cách vật lý với những khoảng cách khác)

16. Advise với advice

+ advise /ədˈvaɪz/ (v): chỉ dẫn ai có tác dụng gì

+ advice /ədˈvaɪs/ (n): lời khuyên

17. Bring với take

+ bring /brɪŋ/ (v): mang trong mình một thứ nào đó lại gần với người nói.

+ take /teɪk/ (v): mang trong mình một thứ nào đấy ra xa tín đồ nói.

18. Practice cùng pratise

+ Practice /ˈpræk.tɪs/ (n): sực thực hành

+ Practise /ˈpræk.tɪs/ (v): thực hành, rèn luyện

19. Shame với guilt

+ shame/ʃeɪm/ (adv) cảm hứng xấu hổ, bẽ mặt

+ guilt/ɡɪlt/ (adv) cảm hứng tội lỗi, nạp năng lượng năn

20. Jealousy và envy

+ jealousy/ˈdʒel.ə.si/ (adj) cảm giác khó chịu khi bạn khác có thứ bản thân thích

+ envy/ˈen.vi/ (n) sự thèm muốn thức người khác sở hữu

21. Between với among

+ between/bɪˈtwiːn/ : áp dụng khi nhắc tên người, vật, quốc gia, số lượng lớn hơn 2.

+ among /əˈmʌŋ/: tín đồ hoặc đồ gia dụng thuộc cùng nhóm, ko được điện thoại tư vấn tên thay thể, số lượng từ bố trở lên.

22. Triumph với victory

+ triumph /ˈtraɪ.əmf/: chỉ chiến thắng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

+ victory /ˈvɪk.tər.i/: biểu thị trận chiến

23. Sick cùng ill

+ sick/sɪk/ (adj): cơn đau căn bệnh ngắn ko nguy hiểm

+ ill /ɪl/ (adj): vừa chỉ bệnh dịch ngắn hạn, vừa chỉ bệnh dịch nghiệm trọng và kéo dài như ung thư, viêm phổi,…

24. High và tall

+ high/haɪ/ (adj): khoảng cách lớn từ bên trên xuống dưới dùng cho phần đa thứ có kích cơ chiều rộng lớn.

+ tall/tɔːl/ (adj): nhích cao hơn mức trung bình cần sử dụng cho gần như thứ có chiều rộng mỏng dính hoặc bé nhỏ hơn so với độ cao của nó như: người, cây, tòa nhà,…

25. Empathy với sympathy

+ empathy /ˈem.pə.θi/: sự đồng cảm với tín đồ khác khi tôi đã trải qua tình cảnh tương tự họ.

+ sympathy /ˈsɪm.pə.θi/: việc chia bi thiết nỗi đau, mất mát của fan khác.

Trên đây là toàn bộ những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên Wow English biên soạn. Hy vọng sẽ giúp đỡ ích các em trong các bài thi quan trọng. Để nhận các tài liệu về nhữngcâu tiếp xúc tiếng Anh cơ bản, những em điền tin tức vào phiếu thông tin tiếp sau đây nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ cần điền rất đầy đủ thông tin bên dưới, support viên của g4g.vn sẽ gọi điện và tứ vấn trọn vẹn miễn phí cho mình và xếp kế hoạch học cân xứng nhất!