giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
calcrem 1 J3180
*
calcrem 2 P6726
*
calcrem 3 A0463
*
calcrem 4 H2100
*
calcrem 5 G2123
*
calcrem 6 C1540
*
calcrem 7 V8166
*
calcrem 8 C1155
*
calcrem 9 R7516
*
calcrem 10 K4376
*
calcrem 11 F2307
*
calcrem 13 U8276
*
calcrem 14 F2813
*
calcrem 15 K4054
*
calcrem 16 N5143
*
calcrem 17 U8771
*
calcrem 19 E1417
*
calcrem trăng tròn T7867