Đuôi -ful: harmful, beautiful, awful, changeful, cheerful,careful, colorful, dutiful, frightful,greateful, healthful, helpful, meaningful, neglectful, peaceful, plentiful, powerful, purposeful, successful, tasteful, thankful,thoughtful, truthful, unhealthful, useful, wasteful, wonderful, worshipful, wrongful, youthful.

Bạn đang xem: Tính từ đuôi ful và less

*

quý khách hỏi - g4g.vn trả lời


*

Học với đùa với Flashcard
*

*
Trước Sau
*

Xem thêm:

1
*
Phương

41.659 điểm

2
*
CR7 .##Kamito##

37.181 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

17.887 điểm

4
*
Chanaries

16.719 điểm

5 Katie

16.060 điểm


56.139 điểm

3 Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emm ✔️

22.695 điểm


1
*
☆F_L_V☆~Huy giá buốt ...

6.613 sao

2
*
- Kun Luv Ice

6.587 sao

3
*
nbk

3.985 sao

4
*
hoàng hà vân

2.867 sao

5
*
Phan Nguỹn Trần Lee ...

1.977 sao